ETUSIVU

HENKILÖTIEDOT

RUNO-OHJELMAT
JA MONOLOGIT


OHJAUSTYÖT JA
NÄYTELMÄKÄSI-
KIRJOITUKSET

JULKAISUT

BIBLIODRAAMA

AAMU- JA ILTA-
HARTAUKSIA JA
SAARNOJA

MEDIA

AJANKOHTAISTA


BIBLIODRAAMA

Bibliodraama on raamattutyöskentelyä,joka kutsuu osallistujaa omakohtaiseen ja elämykselliseen suhteeseen raamatun kertomusten kanssa. Bibliodraamatapahtuu ryhmässä koulutetun ohjaajan kanssa sovitusta raamatun tekstistä. Keskustelujen ja tekstin lukemisen lisäksi eläydytään raamatun henkilöiden rooleihin, ilmaistaan piirtäen ja maalaten ja liikkuen henkilöitä ja tilanteita.

Olen toiminut kaksivuotisen bibliodraaman ohjaaja koulutuksen kouluttajana vuodesta 2000 asti Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Seuraava kurssi on Raamattukerronta- kurssi 23-25.9. ja 29.-30.10. Uusi ohjaajakurssi alkaa elokuussa 2017. llmoittautumisetSeurakuntaopistolle: www.seurakuntaopisto.fi. Lisätietoja bibliodraamasta Suomen bibliodraamayhdistys:www.bibliodraama.fi
Ohjaan bibliodraamaryhmiä kahden tunnin jaksosta kokonaiseen viikonloppuun sovitusta aiheesta. Erityispainotukseni ovat kehotyöskentely ja eksegetiikan yhdistäminen bibliodraamaan.

Kansainvälinen bibliodraamakonferenssi 24- 28.8.2016 Ekumeenisessa retriittikeskuksessa Cluijssa Romaniassa, Aino-Kaarina Mäkisalo ja Peter Varga ohjaavat yhtä ryhmää.